Cara Mendapatkan Nama Mandarin,Korea dan Jepang dengan Tanggal Lahir

MENCARI NAMA

Korea – China – Jepang

– Korean ::
Nama di urutkan dari angka terkahir Tahun, Bulan, dan Tanggal kelahiran.
Jika tanggal lahir anda 12 Februari 1993.
Maka, 5 – 2 – 1993.
Angka terakhir tahun kelahiran 3, bulan 2, dan tanggal 5.
Jadi nama Korea anda: “Kim Ji Kyo”

– Chinesee ::
Caranya masih sama dengan mencari nama Korea.
Jika anda lahir pada 17 Agustus 1945.
Maka, 17 – 8 – 1945.
Urutkan dengan ketentuan angka terakhir Tahun Kelahiran, kemudian bulan, dan diakhiri Tanggal Lahir.
Jadi 5 = Lim, 8 = Nan, dan 17 = Ping.
Nama China anda: “Lim Nan Ping”

– Japan ::
Berbeda dengan cara sebelumnya.
Ketentuannya, Nama pertama di ambil dari angka terakhir tahun kelahiran.
Sedangkan nama Kedua merupakan gabungan dari Tanggal dan bulan kelahiran.
Pada bulan kelahiran terdapat tanda pemisah “~”.
Tanda ini digunakan untuk memisahkan nama cewek dan cowok.
ini dia, NamaCewek~NamaCowok.
Sebab dalam penamaan Jepang biasanya hanya menggunakan dua suku kata, dan boleh di bolak-balik.
Contohnya, 8 Oktober 1991 = 8 – 10 – 1991.
Jika di ikuti urutannya, 1 [angka terkahir dari 1991] – 8 [tanggal lahir] + 10 [bulan kelahiran].
Maka, nama untuk cewek menjadi: “Momo Kagesuki” atau “Kagesuki Momo” [boleh di bolak balik]
dan untuk nama cowok menjadi: “Momo Kageraku” atau “Kageraku Momo” [boleh di bolak balik]

:: Tahun Kelahiran

XXX0    |- Park |- Huang |- Sakurai

XXX1    |- Song |- Choi  |- Momo

XXX2    |- Kim  |- Lee   |- Hideyashu

XXX3    |- Choi |- Wen   |- Kugou

XXX4    |- Shin |- Lim   |- Ginichi

XXX5    |- Kang |- Qie   |- Zen

XXX6    |- Han  |- Zhang |- Koukei

XXX7    |- Lee  |- Liu   |- Shikaku

XXX8    |- Sung |- Xian  |- Komozaku

XXX9    |- Jung |- Ma    |- Shinji

 

:: Bulan Kelahiran

01    |- Yong   |- Zi    |- rinko~kun

02    |- Ji     |- Kong  |- ki~tora

03    |- Gyn    |- Gin   |- mira~ko

04    |- Hye    |- Ma    |- ri~masa

05    |- Dong   |- Chao  |- miki~rou

06    |- Sang   |- Han   |- mi~tou

07    |- Ha     |- Mei   |- ringo~koda

08    |- Hyo    |- Nan   |- ka~yori

09    |- Soo    |- Sun   |- mori~da

10    |- Eun    |- You   |- suki~raku

11    |- Hyu    |- Hou   |- mika~ka

12    |- Rae    |- Rin   |- yuki~jin

 

:: Tanggal Kelahiran

01    |- Hwa    |- Lian  |- Mitsu

02    |- Woo    |- Xun   |- Kou

03    |- Joon   |- Man   |- Mina

04    |- Hee    |- Choi  |- Ikki

05    |- Kyo    |- Ming  |- Sudo

06    |- Kyung  |- Yao   |- Zen

07    |- Wook   |- Quan  |- Shika

08    |- Jin    |- Lian  |- Kage

09    |- Jae    |- Yi    |- Kaze

10    |- Hoon   |- Ge    |- Kimi

11    |- Ra     |- Zhuo  |- Gaka

12    |- Bin    |- Ren   |- Shu

13    |- Sun    |- Lie   |- Hi

14    |- Ri     |- Yu    |- Kumo

15    |- Soo    |- Jian  |- Shimi

16    |- Rim    |- Wei   |- Haru

17    |- Ah     |- Ping  |- Koda

18    |- Ae     |- Zhong |- Shon

19    |- Neul   |- Liang |- Yama

20    |- Mun    |- Bei   |- Bon

21    |- In     |- Yuan  |- Uzu

22    |- Mi     |- Dun   |- Shin

23    |- Ki     |- Zhang |- Yumi

24    |- Koo    |- Kou   |- Gyn

25    |- Byung  |- Mei   |- Shige

26    |- Seok   |- Ran   |- Ran

27    |- Gun    |- Chi   |- Shou

28    |- Yoo    |- Dong  |- Geru

29    |- Suk    |- Shin  |- Neko

30    |- Won    |- Kwok  |- Janko

31    |- Sub    |- Ren   |- To

Advertisements

Leave a comment

Filed under Korean, Name, Pelajaran

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s